Image hosted by Fileden.com
Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!


Inaantok ka ba sa klase mo?

Or tinatamad mag-aral ng subject mong Rizal?

na para bang sinusumpa mo ang araw na napatupad ang R.A. 1425?

Kung OO ang sagot mo, ito ang website na para sa iyo!

|GAWAIN BLG. 1.|

|GAWAIN BLG. 2.|

|GAWAIN BLG. 3.|

|GAWAIN BLG. 4.|

|GAWAIN BLG. 5.|

|GAWAIN BLG. 6.|

|GAWAIN BLG. 7.|

|GAWAIN BLG. 8.|

|GAWAIN BLG. 9.|

|GAWAIN BLG. 10.|

|TAGBOARD.|

|EXITS.|